Sjökortet

Mjörnsjökortet, Utgåva 7

Utgivet augusti 2016.

 

 

Utgåva 7 har flera väsentliga uppdateringar, bl a är djupkurvor 6, 10 och 15 meter uppmätta med modern teknik och därmed av högre kvalitet. Totalt omfattar kortet ca 50-talet ändringar, stora som små.

 

Mjörnkortet bygger på Internationell sjöfartsstandard, det så kallade "system A". De kunskaper i navigering Du skaffar dig på Mjörn kan direkt tillämpas i Bohuslän och övriga delar av Sveriges större farvatten, i vattnen inom Europa och största delen av övriga världen.

 

Såhär används väderstrecksmärken och farledsmärken, klicka här.

 

Informera Dig alltid om vattenståndet i sjön, innan Du påbörjar navigeringen. Denna information får Du på vår hemsida (första sidan) eller

från någon av Mjörns peglar/vattenståndsmätare. Information om deras placering finns nedan och på sjökortet.

 

  • Sävåns mynning i Mjörn. Vid gång-/cykelbron, västra sidan
  • Alingsås Segelsällskaps hamn, vid mastkranen.
  • Hjällsnäs Båt och Bryggförenings hamn.
  • Björboholms Segelsällskaps hamn.
  • Solvedsviken, östra sidan. OBS! Referensnivå 58.0 m.ö.h. Ej inritad på kortet.

 

Elektroniska sjökort finns att köpa hos Garmin, Navionics och C-Map.

Återförsäljare

 

Alingsås

 

 

 

Gråbo

 

 

Göteborg

 

 

 

Lerum

 

 

Informera dig alltid om vattenståndet i sjön, innan du påbörjar navigeringen.