Mjörnsjökortet, utgåva 7

Sjökortet är utgivet augusti 2016. Sjökortet är framställt av Hydrographica med stöd av flygfotosjömätning och ekolodsmätning från båt.

Utgåva 7 har flera väsentliga uppdateringar, bl a är djupkurvorna 6, 10 och 15 meter uppmätta med modern teknik och därmed av högre kvalitet. Totalt omfattar kortet ca 50-talet ändringar, stora som små.

Mjörnkortet bygger på Internationell sjöfartsstandard, det så kallade "System A". De kunskaper i navigering Du skaffar dig på Mjörn kan direkt tillämpas i Bohuslän och övriga delar av Sveriges större farvatten, i vattnen inom Europa och största delen av övriga världen.

Så här används väderstrecksmärken och farledsmärken, klicka här.

Informera dig alltid om vattenståndet i sjön innan du påbörjar navigeringen. Denna information får du på Alingsås Energi:s hemsida Vattennivåer i Mjörn samt från någon av Mjörns peglar/vattenståndsmätare. Information om deras placering finns nedan och på sjökortet.

  • Säveåns mynning i Mjörn. Vid gång-/cykelbron, västra sidan
  • Alingsås Segelsällskaps hamn, vid mastkranen
  • Hjällsnäs Båt och Bryggförenings hamn
  • Björboholms Segelsällskaps hamn
  • Solvedsviken, östra sidan. OBS! Referensnivå 58.0 m.ö.h. Ej inritad på kortet

Elektroniska sjökort finns att köpa hos Garmin, Navionics och C-Map.

Rättelser

Inga rättelser förekommer per idag.

Navigationsvarningar

2022-04-01: Pellholmens fyr är ur funktion p g a renovering.

2022-08-18: Flertal prickar innanför Sunnerö har rapporterats saknade - Helgesholmen, Kulleskär samt NO Sunnerö. Iaktag stor försiktighet i området.