Hem
  • Ankra aldrig inom en radie av 50 meter runt ett sjömärke i Mjörn.
  • Tag aldrig tag i / förtöj aldrig i ett sjömärke och vidrör aldrig en fyrs sektorskärmar.
  • Var rädd om föreningens vintermarkeringar (plaströr) vid färd på isen.

 

Välkommen till Mjörns Sjökortsförening!

Ett samarbete mellan föreningar vars aktivitet kretsar kring sjön Mjörn.

 

 

Mjörns Sjökortsförening (MSF) är en ideell förening, där föreningar med båt- och fritidsintressen på och omkring sjön Mjörn samarbetar med syfte att hålla en hög säkerhet på sjön genom att:

 

  • Sköta utprickning och fyrar i Mjörn.
  • Ge ut och aktualisera ett sjökort av högsta kvalitet.
  • Påverka myndigheter och företag beträffande åtgärder i och omkring sjön.

 

Föreningen bildades 1987.

 

6:e utgåvan av Mjörnkortet finns nu ute i handeln.

Ett 50-tal nytillkommande punkter och ändringar har införts i denna utgåva.

 

Utprickningsperiod: från och med vecka 20, till och med vecka 40.

 

Vill Du göra felanmälan, sök önskad kontaktperson under "Kontakta oss". Är Ditt tips en värdefull nyhet för oss utgår givetvis belöning.

 

Mjörns Sjökortsförening sätter en ära i att få finansiera sin verksamhet (sjömärken, fyrar, sjökort mm) utan bidrag från stat eller kommun. Det är därför viktigt att Du som färdas med båt på Mjörn ger Ditt stöd och alltid har ett sjökort av gällande utgåva (utg. 7).

Även övriga, vilka köper ett sjökort av annat skäl, ger naturligtvis ett viktigt bidrag till vår verksamhet.

 

 

Meddelanden

Aktuellt vattenstånd

Mjörns flöden enligt Vattenfalls mätare.

 

Nytt sjökort, utgåva 7!

Utgåva innehåller flera ändringar, främst djupkurvorna 6, 10 och 15 som uppdateras med modern teknik. Även största djup är numera markerat. Totalt över 50 ändringar!